Ekonomiczne ogrzewanie – odpady roślinne

brykietBiopaliwa powstają z po przetworzeniu produktów organizmów żywych np. roślinnych lub mikroorganizmów. Wyróżniamy trzy rodzaje biopaliw:

 • stałe – słoma w postaci bel, kostek czy brykietów, granulat słomiany lub trocinowy, tzw. pellet, drewno, siano oraz inne odpady roślinne;
 • ciekłe –  np. olej rzepakowy;
 • gazowe – powstałe w wyniku fermentacji  z odpadów rolniczej produkcji zwierzęcej np. biogaz: gnojowica, obornik, słoma lub w procesie zgazowanej biomasy – gaz generatorowy (gaz drzewny).

Powszechnie stosowanymi biopaliwami są biopaliwa stałe wytwarzane z drewna i jego odpadów. Drewno było podstawowym surowcem energetycznym, później konkurencję zrobiły  mu paliwa kopalne, ale drewno nadal odgrywa istotną rolę w wielu sektorach gospodarki. Do ogrzewania naszych prywatnych domostw najczęściej wybieramy właśnie drewno i jego pochodne. Skład chemiczny drewna to przede wszystkim celuloza, hemiceluloza, lignina i woda.

Trociny i wióry stanowią 10% drewna przerabianego w tartakach. Są produktem ubocznym skrawania, frezowania itp. Stanowią cenne paliwo, które jest wykorzystywane w kotłowniach. Produkuje się z nich paliwo uszlachetnione, czyli brykiet i pellet, które dzięki niskiej wilgotności i małej objętości, związanej z dużym ciężarem właściwym, charakteryzują się wysoką wartością opałową.

Brykiet drzewny

Surowcem, wykorzystywanym do produkcji brykietu może być każdy rodzaj rośliny lub odpadów pochodzenia roślinnego. Brykiet drzewny powstaje z suchego rozdrobnionego drewna (trocin, wiórów lub zrębków) sprasowanego pod wysokim ciśnieniem. Występuje w formie walców lub kostek. Brykietowanie odbywa się w prasach mechanicznych lub hydraulicznych. Brykiet nie zawiera substancji klejących, ponieważ podczas procesu brykietowania wydziela się lignina, która po obniżeniu temperatury zastyga i spaja surowiec w formie brykietu. Duże zagęszczenie materiału w stosunku do objętości sprawia, że proces jego spalania zachodzi powoli i stopniowo. W Polsce wzrasta znaczenie brykietu jako paliwa. Jest to spowodowane niewielkim progiem finansowym inwestycji oraz zgodnością z trendami ochrony środowiska. Brykiet jest stosowany jako paliwo stałe do kominków, pieców kaflowych, kotłów wielopaliwowych i zgazowujących drewno, oraz innych urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Wykorzystywany jako: paliwo podstawowe, paliwo startowe i uzupełniające przy spalaniu węgla kamiennego (np. ekogroszek) oraz typowego drewna.

Zalety brykietu drzewnego:

 • duża gęstość
 • łatwy i czysty w przechowywaniu i dystrybucji
 • możliwość stosowania w kotłowniach z automatycznym podawaniem paliwa
 • wysoka wartość opałowa – porównywalna z gorszej jakości węglem kamiennym
 • łatwy w rozpalaniu z uwagi na niską wilgotność własną
 • bardzo szybko pozwala na uzyskanie oczekiwanej temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu
 • nie zawiera szkodliwych substancji
 • niska emisja dwutlenku siarki i innych substancji szkodliwych podczas spalania
 •  nie trzeba go sezonować, jest od samego początku gotowy do ekonomicznego spalania
 • niska zawartość popiołu (powstały popiół można wykorzystać jako nawóz w ogródku)
 • długo trzyma żar
 • spala się bezdymnie, jasnym płomieniem
 • możliwość długiego przechowywanie w suchych pomieszczeniach
 • szerokie spektrum zastosowania:  w kotłowniach indywidualnych, kotłowniach zasilających sieci grzewcze, kominkach
 • jednolita wielkość ułatwiająca wykorzystanie

Pellet

Pellet jest najbardziej ekonomicznym i najbezpieczniejszym ekologicznym systemem ogrzewania. Powstaje w 100% z drewna – głównie z trocin oraz wiórów, czasem zrębków lub kory –  dzięki temu wykorzystywane są odpady drzewne. Trociny i wióry zostają ściśnięte pod wysokim ciśnieniem, a następnie w specjalnej prasie są tłoczony jest granulat w postaci malutkich kulek lub walców. Pellet zawiera bardzo mało zanieczyszczeń oraz wilgoci, dzięki czemu efektywność spalania jest optymalna. Jest to jedno z największych potencjalnych źródeł energii odnawialnej i zdobywa coraz więcej zwolenników. Wykorzystuje się go do ogrzewania budynków użytkowych i gospodarstw domowych.

Zalety pelletu:

 • łatwy i  czysty w transporcie, magazynowaniu i w użyciu
 • tani i efektywny
 • nie zawiera siarki
 • przy spalaniu nie wydziela popiołu oraz sadzy
 •  pachnie świeżym drewnem
 • duża gęstość
 • jednolita wielkość ułatwiająca wykorzystanie
 • wysoka wartość opałowa – porównywalna z gorszej jakości węglem kamiennym
 • łatwy w rozpalaniu z uwagi na niską wilgotność własną
 • bardzo szybko pozwala na uzyskanie oczekiwanej temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu
 • nie zawiera szkodliwych substancji
 • niska emisja dwutlenku siarki i innych substancji szkodliwych podczas spalania
 • nie trzeba go sezonować, jest od samego początku gotowy do ekonomicznego spalania
 • możliwość długiego przechowywanie w suchych pomieszczeniach
 • szerokie spektrum zastosowania:  w kotłowniach indywidualnych, kotłowniach zasilających sieci grzewcze, kominkach

Zobacz też: taśmy dwustronnie klejące

Ostatnie Tweety Ostatnie Tweety