Recykling i obieg zamknięty – Jak odpowiedzialna konsumpcja wpływa na przyszłość planety

cycle circuit process change 2019535W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, recykling i koncepcja obiegu zamkniętego (circular economy) zyskują na znaczeniu jako kluczowe strategie zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialna konsumpcja, wsparta tymi podejściami, ma potencjał znacząco wpłynąć na przyszłość naszej planety. W niniejszym artykule przyjrzymy się, czym jest obieg zamknięty, jak recykling wpisuje się w tę koncepcję oraz jakie korzyści przynosi odpowiedzialna konsumpcja.

Zrozumienie recyklingu i obiegu zamkniętego

Czym jest recykling?

Recykling to proces przekształcania odpadów w nowe materiały i produkty, co pozwala na ograniczenie zużycia surowców naturalnych, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Kluczowymi materiałami poddawanymi recyklingowi są plastik, papier, szkło i metal. Czytaj dalej...

Znaczenie recyklingu metali – dlaczego warto oddzielać żelazo od aluminium?

soda can tin drink aluminum metal 466542Recykling metali to kluczowy krok w dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości naszej planety. Dzięki recyklingowi możemy ograniczyć wydobycie nowych surowców, oszczędzać energię i zmniejszać emisje gazów cieplarnianych. Jednak aby recykling był najbardziej efektywny, istotne jest oddzielanie różnych rodzajów metali. W tym artykule przyjrzymy się znaczeniu oddzielania żelaza od aluminium w procesie recyklingu metali i dlaczego to tak istotne. Czytaj dalej...

Elektrośmieci – co z nimi zrobić?

elektrosmieciZ roku na rok kupujemy coraz więcej sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Postanawiamy wymienić stare urządzenia na nowe, bo są nowocześniejsze, bardziej energooszczędne i po prostu lepsze. Musimy jednak pamiętać, że elektrośmieci nie wolno wyrzucać do kosza, ponieważ są to odpady niebezpieczne. Co zatem powinniśmy z nimi zrobić? Czytaj dalej...

Multidyscyplinarność pojęcia „zasoby”

zasobyWe współczesnej psychologii pojęcie zasobów występuję najczęściej w kontekście problematyki stresu i radzenia sobie z jego źródłami i konsekwencjami. Sam stres definiowany jest w relacji do posiadanych przez jednostkę zasobów. Co więcej, w koncepcji Hobfolla wszelkie przyczyny stresu traktowane są jako skutek utraty zasobów lub zagrożenia ich utratą bądź też jako skutek zagrożenia dla odzyskania już zainwestowanych zasobów. Pojecie zasobów okazało się również przydatne w kontekście problematyki uwagi, a ściślej
w badaniach nad zależnościami pomiędzy „zasobami uwagi” a inteligencją i różnicami indywidualnymi w zakresie przetwarzania informacji . Czytaj dalej...

Efektywne mikroorganizmy

kompostProf. Teruo Higa proponuje inne spojrzenie na niewidoczny dla nieuzbrojonego ludzkiego oka bardzo bogaty i różnorodny świat mikroorganizmów. Dzieli go, na zaledwie trzy grupy. Dwie, choć niezbyt duże, ale o cechach dominujących w środowisku i w konsekwencji wspierające określone kierunki rozwoju ekosystemów. Trzecia najliczniejsza zachowuje się fakultatywnie.

I grupę stanowiącą 5-10% nazwał organizmami regeneratywnymi, sprzyjającymi wysoko uorganizowanym formom życia. Przyjemny zapach jest potwierdzeniem ich dominacji w danym środowisku. Czytaj dalej...

Podstawowe parametry zgrzewania

zgrzewZgrzewanie to proces spajania metali polegający na rozgrzaniu miejsca styku do temperatury bliskiej temperaturze topliwości, a następnie na mechanicznym dociśnięciu. Materiał odkształca się oraz przenika tworząc po ostygnięciu trwałe i wytrzymałe połączenie.

Najpopularniejsze rodzaje zgrzewania to: gazowe ( acetylen, wodór), termitowe (mieszanina glinui tlenku żelaza), kuzienne, indukcyjne, wybuchowe, wybuchowe i inne. Czytaj dalej...

Huta Zawiercie

zawierciePoczątek hucie Zawiercie dało utworzone w 1897 roku Towarzystwo Akcyjne Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza (kapitał akcyjny należał w dużej części do Huldschynsky Hüttenwerke A.G. Gleiwitz), którego głównym celem było wybudowanie huty na terenie Zawiercia. Pierwsze prace budowlane rozpoczęto w 1899 roku, kiedy to po zakupieniu terenu i ustaleniu planu konstrukcyjnego, rozpoczęto budowę bocznicy kolejowej oraz kopanie fundamentów pod wielki piec. Nadzór nad całością prac pełnił pierwszy dyrektor zakładu Julian Appel. Od tego momentu Zawiercie stało się znaczącym na mapie gospodarczej polski ośrodkiem hutniczym.

W 1901 roku nastąpiło uruchomienie wielkiego pieca i pierwszy spust. Produkcja huty w tym okresie wyniosła ok. 69 tyś. ton surówki. Czytaj dalej...

Ekonomiczne ogrzewanie – odpady roślinne

brykietBiopaliwa powstają z po przetworzeniu produktów organizmów żywych np. roślinnych lub mikroorganizmów. Wyróżniamy trzy rodzaje biopaliw:

  • stałe – słoma w postaci bel, kostek czy brykietów, granulat słomiany lub trocinowy, tzw. pellet, drewno, siano oraz inne odpady roślinne;
  • ciekłe –  np. olej rzepakowy;
  • gazowe – powstałe w wyniku fermentacji  z odpadów rolniczej produkcji zwierzęcej np. biogaz: gnojowica, obornik, słoma lub w procesie zgazowanej biomasy – gaz generatorowy (gaz drzewny).

Powszechnie stosowanymi biopaliwami są biopaliwa stałe wytwarzane z drewna i jego odpadów. Drewno było podstawowym surowcem energetycznym, później konkurencję zrobiły  mu paliwa kopalne, ale drewno nadal odgrywa istotną rolę w wielu sektorach gospodarki. Do ogrzewania naszych prywatnych domostw najczęściej wybieramy właśnie drewno i jego pochodne. Skład chemiczny drewna to przede wszystkim celuloza, hemiceluloza, lignina i woda. Czytaj dalej...

Blachy z Huty Florian

walcowniaZakład Blach Pokrywanych posiada linie produkcyjne, produkujące według najnowszych technologii. Są to:

  1. Linia cynkowania ogniowego blach stalowych;
  2. Linia powlekania blach ocynkowanych;
  3. Dwie linie profilowania (trapezowania) blach ocynkowanych i lakierowanych;
  4. Linia cięcia poprzecznego;
  5. Linia cięcia wzdłużnego.

Czytaj dalej...

Metale szlachetne w służbie jubilerstwu

bizuteriaBiżuteria znana była ludzkości od zarania dziejów. Nie tylko kobiety, ale również mężczyźni cenili wyroby jubilerskie zarówno ze względu na ich piękno jak i na fakt, że były symbolem bogactwa i władzy.

Przez historię przewijają się opowieści o szlachetnych kamieniach, przynoszących swoim właścicielom jedynie zgubę. Jednak nie tylko kamienie budziły tak ogromną żądzę i namiętność w ludziach- walczono również o metale szlachetne. Jakie wyróżniamy metale szlachetne stosowane w jubilerstwie?

Czytaj dalej...

Ostatnie Tweety Ostatnie Tweety