Odpady

Elektrośmieci – co z nimi zrobić?

elektrosmieciZ roku na rok kupujemy coraz więcej sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Postanawiamy wymienić stare urządzenia na nowe, bo są nowocześniejsze, bardziej energooszczędne i po prostu lepsze. Musimy jednak pamiętać, że elektrośmieci nie wolno wyrzucać do kosza, ponieważ są to odpady niebezpieczne. Co zatem powinniśmy z nimi zrobić? Czytaj dalej...

Multidyscyplinarność pojęcia „zasoby”

zasobyWe współczesnej psychologii pojęcie zasobów występuję najczęściej w kontekście problematyki stresu i radzenia sobie z jego źródłami i konsekwencjami. Sam stres definiowany jest w relacji do posiadanych przez jednostkę zasobów. Co więcej, w koncepcji Hobfolla wszelkie przyczyny stresu traktowane są jako skutek utraty zasobów lub zagrożenia ich utratą bądź też jako skutek zagrożenia dla odzyskania już zainwestowanych zasobów. Pojecie zasobów okazało się również przydatne w kontekście problematyki uwagi, a ściślej
w badaniach nad zależnościami pomiędzy „zasobami uwagi” a inteligencją i różnicami indywidualnymi w zakresie przetwarzania informacji . Czytaj dalej...

Efektywne mikroorganizmy

kompostProf. Teruo Higa proponuje inne spojrzenie na niewidoczny dla nieuzbrojonego ludzkiego oka bardzo bogaty i różnorodny świat mikroorganizmów. Dzieli go, na zaledwie trzy grupy. Dwie, choć niezbyt duże, ale o cechach dominujących w środowisku i w konsekwencji wspierające określone kierunki rozwoju ekosystemów. Trzecia najliczniejsza zachowuje się fakultatywnie.

I grupę stanowiącą 5-10% nazwał organizmami regeneratywnymi, sprzyjającymi wysoko uorganizowanym formom życia. Przyjemny zapach jest potwierdzeniem ich dominacji w danym środowisku. Czytaj dalej...

Jak zezłomować nasze auto

Bywa tak, że przydarza nam się wypadek na drodze, a wycena szkód przeprowadzona przez rzeczoznawcę i zdrowy rozsądek nie pozostawiaj żadnych wątpliwości – nasz samochód nadaje się tylko do punktu skupu złomu. W ten sposób przyczynimy się zarówno to ochrony środowiska, jak i do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

autoGdy chcemy oddać nasze kochane auto na złom, musimy mieć cały szereg dokumentów, są to:
Dokument potwierdzający naszą tożsamość. Najczęściej będzie to po prostu dowód osobisty, ale niekoniecznie, może to być także paszport.

Dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu, jeśli taka została wydana, a jeśli nie mamy karty pojazdu, to musimy dostarczyć inny dokument, który potwierdzi prawdziwość danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym.
Czytaj dalej...

Serwisy branżowe
Ostatnie Tweety Ostatnie Tweety