Energia

Ekonomiczne ogrzewanie – odpady roślinne

brykietBiopaliwa powstają z po przetworzeniu produktów organizmów żywych np. roślinnych lub mikroorganizmów. Wyróżniamy trzy rodzaje biopaliw:

  • stałe – słoma w postaci bel, kostek czy brykietów, granulat słomiany lub trocinowy, tzw. pellet, drewno, siano oraz inne odpady roślinne;
  • ciekłe –  np. olej rzepakowy;
  • gazowe – powstałe w wyniku fermentacji  z odpadów rolniczej produkcji zwierzęcej np. biogaz: gnojowica, obornik, słoma lub w procesie zgazowanej biomasy – gaz generatorowy (gaz drzewny).

Powszechnie stosowanymi biopaliwami są biopaliwa stałe wytwarzane z drewna i jego odpadów. Drewno było podstawowym surowcem energetycznym, później konkurencję zrobiły  mu paliwa kopalne, ale drewno nadal odgrywa istotną rolę w wielu sektorach gospodarki. Do ogrzewania naszych prywatnych domostw najczęściej wybieramy właśnie drewno i jego pochodne. Skład chemiczny drewna to przede wszystkim celuloza, hemiceluloza, lignina i woda. Czytaj dalej...

Definicja kabli

Kable elektryczne to nic innego, jak izolowany przewód elektryczny, otoczony specjalną powłoką. Jest ona konieczna, ponieważ chroni użytkowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Tak wykonane przewody już od wielu lat służą nam do trwałego połączenia źródeł prądu z jego odbiornikami, aby bezpiecznie przesyłać energię elektryczną lub też po prostu bity informacji. Można dzięki temu przesyłać dźwięk, jaki później emitują głośniki. Głośnikiem nazywamy przetwornik elektroakustyczny, zdolny do przekształcenia prądu w falę akustyczną. Z kolei kable głośnikowe mają za zadanie przeniesienie sygnału ze wzmacniacza do głośnika. Budowa takiego kabla składa się zwykle z dwóch przewodów w izolacji z tworzywa sztucznego. Należy zwrócić uwagę, że kabel o większej średnicy jest w stanie stawiać emitowanemu sygnałowi mniejszy opór. Natomiast polaryzacja głośnika to określenie kierunku przepływu energii elektrycznej. Jest ona istotna przy budowie kolumn głośnikowych, a także układów stereofonicznych.

Oznaczenia kabli

Pierwsza litera w oznaczeniu odnosi się do konstrukcji żyły:

D – drut,
L – linka,
L…g – linka giętka.

Jeśli dany przewód został wykonany z innego materiału niż miedź to stosowane jest dodatkowe oznaczenie konstrukcji żyły, które może się pojawić:

A – aluminium,
F – stal.

Nierzadko pojawia się także oznaczenie przed powyższymi, które dotyczy powłoki przewodu – Y, czyli powłoka polwinitowa.

Następnym w kolejności oznaczeniem, jest oznaczenie materiału, z jakiego wykonano izolację i znajduje się ono zaraz po oznaczeniu konstrukcji żyły:

Y – polwinit,
G – guma,
X – polietylen.

Kolejna literka jest odniesieniem wskazującym na budowę przewodu:

a – powłoka z przędzy bawełnianej,
b – izolacja wytrzymuje wysoką temperaturę,
c – materiał niepalny,
d – zwiększona grubość izolacji,
p – przewód płaski,
u – przewód uzbrojony,
n – przewód wyposażony w linkę nośną.

Serwisy branżowe
Ostatnie Tweety Ostatnie Tweety